ARTICLES D'OPINIÓ

ZI LES GINESTRES: UN FINAL ESPERAT

Una vegada analitzada la sentència 375/2013, del TSJ de Catalunya, en relació a la demanda plantejada per l'Associació Cultural de Montserrat, Grup Independents de Collbató i altri pel controvertit tema de l'ampliació de la ZI les Ginestreres, vull destacar el sentit caut del seu pronunciament i la solvència i solidesa que s'hi expressa al llarg dels fonaments de dret continguts tot i que, resol sense vacil*lacions, declarant NUL DE PLE DRET la modificació puntual del PGOU de Collbató, pel que fa al projecte Ginesteres II.

Sense entrar en profunditat en el detall de la ciència jurídica que s'hi desplega, remarcar que l'esforç del magistrat només s'ha centrat en argumentar com l'ajuntament ha instrumentalitzat l'interés general per intentar eixugar l'endeutament endèmic del poble de Collbató (mala gestió, pels amics...), fora de l'exigible ordenament jurídic actual. Per això dit, ha determinat que s'incorreix tàcitament en un il*lícit de desviació de poder al pretendre -com  es diu i s'entén- justificar la modificació parcial del PGOU en aquest projecte ZI GINESTRES II en base a un interès general inexistent (increïble!). O, si es vol, existent per aquells que ho van impulsar encara que sense observar les prevencions contemplades en l'actual marc jurídic i portant al municipi al laberint inefable de la justícia...

Simultàniament al valor de la sentència, s'ha de reconèixer com cal que la societat civil de Collbató s'hagi arreplegat en aquest afer de forma massiva, unitària i compromesa fins al punt d'interposar un contenciós contra el seu Ajuntament, mobilitzant tot tipus de recursos i esforços dins i fora del municipi. També, lamentar l'anacronisme protagonitzat per l'anterior consistori volent tirar endavant "a sang i a foc" un projecte viciat en origen, que ni comptava amb fermances legals suficients com s'estava denunciant ni amb les simpaties de la gran majoria dels/les veïns i veïnes de Collbató. Les dues qüestions, de gran calat democràtic, per descomptat!  I talment, en aquest breu top-manta... dels moments estel·lars d'aquest enrenou que ens ha portat sense voler la ZI Les Ginestres II,  festejar com un dia èpic per recordar molts anys el resultat  final a tot aquest procés: una sentència justa que treu la raó al mateix ajuntament de Collbató i se la dona als/les veïns i veïnes!

Suposo que en el camí, sis llargs anys, molts i moltes collbatonins i collbatonines potser han perdut la temperatura del procés dut a terme, però això no pot desmerèixer de cap de les maneres la gratitud pública que s'ha de fer a aquells que s'hi han dedicat des del principi a fer probable que aquest projecte s'aturés.  Ha quedat demostrat que l'interes general, dic el de veritat, no pot estar per sobre de la llei i que, com és el cas, malauradament les institucions que haurien de vetllar per ell no han fet bé el seu treball. I quan és la societat civil la que es qüestiona l'acció municipal ordinària, ha de cercar el concurs i l'empar de la llei i, molt important, tot un TSJ acaba fallant al seu favor... es quan es produeixen les circumstàncies necessàries per demanar un relleu a la institució local que hauria de començar, i tant que si!, amb la dimissió immediata dels membres que encara ostentin representació política al municipi.

Encara que alguns mitjans de comunicació o fins i tot el mateix Ajuntament vulguin aigualir la importància indiscutible d'aquest èxit, els fets parlen per si mateixos. Així doncs, Collbató ara ha d'anar més enllà i plantejar d'una vegada una alternativa que condueixi a la formació d'un nou grup gestor del municipi pels propers anys. Aquesta sentència es la fi d'un cicle polític que ha fet fallida, que està obsolet. En calen noves i dees, que entenguin el valor afegit del que representa per als seus veïns i les seves veïnes aquest siti als peus d'una muntanya i uns espais naturals i culturals irrenunciables. Ja sabem tots i totes el que es deia a Collbató fa segles...

Mai a cop de bastó
s'empeny a la gent de Collbató

Gregori Portero Moral (veí de Collbató)
28 de maig de 2013