GRUP

D'INDEPENDENTS

DE COLLBATÓ

 

G I C

Què som
Qui som
Propostes
Contacta
Enllaços
Col·labora
 

ACTIVITAT

MUNICIPAL

El Grup Municipal
Mocions del GIC
Preguntes al Ple
Debats al Ple
Les teves propostes
 

 

DEBATS I PROPOSTES EFECTUADES PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ AL PLE MUNICIPAL

Data Ple: 27 de gener de 2006
Assumpte:  Resposta del GIC en relació a la proposta d'anul·lació de les liquidacions practicades els propietaris del Bosc del Misser, pel concepte de quotes urbanístiques

Intervenció del GIC:

Creiem que internament la major part de vosaltres estareu d’acord amb nosaltres que el ple d’avui, tal com veiem en aquest i altres punts és d’aquells que et desperten la temptació d’agafar els trastos i marxar cap a casa i gaudir de la família i les coses quotidianes. Nosaltres hem lluitat durant dos anys, i vosaltres també apunteu aquesta intenció, per reconduir una situació de fallida tècnica i després et trobes que en un instant gran part dels resultats obtinguts s’esfumen per la mala gestió d’aquells que ens va precedir, alguns del quals encara seuen a aquesta taula. 

El punt que tractem, relacionat amb l’altre relatiu al Bosc del Misser(punt 7), després de llegir amb deteniment els informes tècnics i jurídics emesos desmoralitzaria al més optimista: 

Resulta que els governs de CiU i del PSC que van regir el destí de Collbató durant 16 anys ens deixen un llegat, un altre més dels molts que ens hem trobat i encara ens trobarem, que ara ens toca pagar. Al final, malgrat alguns afirmaven no fa gaire el contrari, els deutes sempre s’han d’acabar pagant. I com a mostra del que diem, avui mateix, hem tingut que aprovar la devolució d’uns diners, en aquest cas, no perquè no es deguessin sinó simplement per culpa d’una pèssima gestió.

El cas que ara tractem, per dir-ho d’una forma senzilla és el següent:

a)   L’any 1994, l’Ajuntament, encarrega un projecte que tenia que encarregar el promotor. Més tard, l’any 2001 i 2002, l’Ajuntament aprova un projecte molt defectuós i tira pel dret fent de cobrador del frac de deutes inexistents, amb la particularitat que l’ajuntament no tenia la competència per fer-ho. És a dir, l’ajuntament va cobrar, quan no li pertocava fer-ho, diners de veïns a compte d’un projecte que no li tocava encarregar i que per altra banda ha resultat, com sovint han denunciat els propis veïns,  dolent i inservible.

b)   Ara, resulta que el demolidor informe jurídic que vàrem encarregar diu el que ha de dir: que els diners s’han de tornar, però ningú ha pogut esbrinar amb certesa quants ni a càrrec de què.

c)   I l’informe diu també que el projecte que no es tenia que encarregar – literalment diu que l’encàrrec és nul de ple dret atès que no va seguir cap procediment legal- , tot i inservible, s’ha de pagar i qui ha de pagar és l’Ajuntament, que per alguna cosa el va encarregar.

d)   En el punt anterior s’intenta esmenar la situació però lo perdut ja no es pot recuperar.

e)   Els grans perjudicats de tot lo exposat són els veïns 

El GIC estem totalment d’acord en que cal tornar els diners a aquells que van ser enganyats, però les preguntes que se’ns plantegen ara són: 

1)   Quina és exactament la quantitat que avui, en aquest ple, es reconeix com a deguda ?. Els hi preguntem perquè nosaltres, mentre érem al govern, no ho hem arribat a esbrinar mai.

2)   Quin document acreditatiu de deute serà considerat com a vàlid ?.

3)   On estan aquests diners que ara ens faran tanta falta per tirar endavant el projecte? 

Donat per fet que la voluntat de tots és tornar les quantitats degudes, si resulta que els documents aportats pel veïns no van ser recollits el seu dia en els corresponents assentaments comptables, no els hi sembla que caldria engegar accions penals contra els presumptes culpables?. Deixem les preguntes en el aire per si les volen contestar o prefereixen pensar-s’ho. 

Nosaltres en aquest punt doncs ens abstindrem perquè estem d’acord amb que és de justícia tornar uns diners indegudament recaptats però no podem ratificar amb el nostre vot l’aprovació d’un càrrec contra l’Ajuntament, que no té ni noms dels creditors ni una quantitat definida, ni clarifica la situació comptable de l’ajuntament. 

I també manifestem que ens reservem el dret a interposar accions civils i penals contra els responsables d’aquest fet. Finalment, entenem que l’Ajuntament deu una explicació als veïns.

 

Votació: El GIC es va abstenir en la votació
Debat: No es dona resposta a cap de les preguntes formulades pel GIC