www.collbatogic.org


L'aprovació provisional de la zona industrial: una burla vers els ciutadans
El passat divendres, 16 de maig, amb els vots favorables de PSC i CiU, l’abstenció d’ERC i el vot contrari del GIC es va aprovar provisionalment l’ampliació a 28 hectàrees de la zona industrial de Collbató al temps que es van desestimar les més de 1.200 al•legacions de veïnes i veïns de Collbató i de diverses Entitats. L’ajuntament no ha incorporat cap dels arguments recollits en les al•legacions manifestant així el menyspreu més absolut per les preocupacions dels veïns als que ni tant sols pensa contestar individualment. També ha fet cas omís de les condicions imposades pel Departament de Medi Ambient, mantenint l’alçada reguladora de les naus en 12 metres i la permissivitat per a la instal•lació d’indústries contaminants i perilloses de l’annex II-1 de la Llei (veure quadre d'activitats admeses ).
S’han menyspreat també els propis tècnics municipals que havien emès informes negatius i concretament, en relació al Tècnic de Medi Ambient, l’ajuntament l’acusa de "manca de rigor tècnic" (veure comentari). També es fa cas omís de la decisió del Consell Municipal de Medi Ambient quan es diu que, malgrat haver-se pronunciat en contra del projecte per 10 vots a 7 (5 dels quals són regidors del PSC o CiU), això no vol dir que el Consell desestimés el projecte ja “que no va assolir la majoria necessària”. Obvia igualment que la crisi del sector industrial no augura res de bo per una zona destinada a 200 naus industrials i que el Pla Territorial Metropolità proposa qualificar Les Ginesteres com a zona d’especial protecció de la vinya.
El GIC continuarem a partir d’ara amb les accions necessàries davant dels Organismes, les Institucions i la justícia per aturar aquest projecte.

Intervenció del portaveu del GIC
Acord del ple
Llista d'activitats permeses
19-05-2008
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal