www.collbatogic.org


El Collbató que ens ve
Sembla ser que, per fi, les coses es poden començar a fer millor en aquest poble. Com es ja conegut, fa uns mesos l’equip de govern va iniciar la revisió del pla general de Collbató aprovant un document-base, l’avanç del POUM, que estava ple de deficiències i en poc o res complia amb allò que els collbatonins han expressat en diverses ocasions i que majoritàriament volen mantenir: un poble allunyat del creixement incontrolat i que respecti la seva gent, el seu patrimoni i el seu entorn natural.

Finalment, a petició del GIC i els altres grups de l’oposició, l’equip de govern ha acceptat modificar el Programa de Participació que van aprovar i crear un Consell Assessor integrat per tots els grups municipals i per veïns de Collbató, que tindrà la missió de reconduir aquest nou pla urbanístic tant a nivell de definició de poble com per garantir la màxima participació.

El GIC hi serem defensant allò que sempre hem defensat: una participació efectiva i dissenyar un poble basat en la lògica que fugi definitivament del ja, afortunadament obsolet, urbanisme del “totxo pel totxo”, aquest urbanisme que durant els darrers anys s’ha fonamentat exclusivament en saturar el territori d’absurdes promocions immobiliàries a la mida de promotors i banquers amics i de les seves ànsies de negoci i que ens ha portat a una crisi sense precedents.

La primera tasca d’aquest Consell serà doncs rellegir el document-base per tal d’esmenar un munt d’actuacions que tornaven a caure en el mateix parany de sempre i que ens portaven a un creixement brutal (10.000 habitants) i a més destrucció del territori: blocs de pisos esquitxant tot el municipi, invasió de zones agrícoles de gran interès (Ginesteres, Cal Po, Pre-Parc...), greus afectacions d’espais urbans molt sensibles (Pujolet, Font del Còdol, Avinguda del Centenari...), etc. Si l’equip de govern vol escoltar i rectificar segur que entre tots ens en sortirem.

A la secció específica dedicada al POUM hi trobareu tota la documentació relativa al POUM així com un formulari per tal que ens feu arribar les vostres propostes, suggeriments i opinions o per apuntar-vos als Grups de Treball que es vagin constituint durant la fase de participació.

Proposta GIC-ERC-PP de Programa de Participació
Enllaç pàgina POUM
28-03-2013
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal