www.collbatogic.org


El GIC dóna suport al procés d'independència de Catalunya
L’assemblea del Grup d’Independents de Collbató (GIC) celebrada el 25 de gener passat va aprovar, per unanimitat, una declaració en què es manifesta la necessitat de celebrar una consulta sobre el futur polític de Catalunya en el termini més breu possible, tal com demanen amplis sectors de la societat catalana. Per al GIC, la consulta ciutadana és un dret fonamental en qualsevol societat democràtica, i els governs local, català i espanyol han de facilitar la seva realització.

A més, el GIC es manifesta a favor de la creació d’un estat independent per a Catalunya, ja que “en les circumstàncies històriques, polítiques, econòmiques i socials actuals, l’única opció que pot assegurar el desenvolupament de Catalunya i la preservació de la llengua, la cultura i la identitat nacionals” és aquesta. El nou estat ha de facilitar “la justícia, la integració i la igualtat social, una distribució justa dels recursos entre la ciutadania, el manteniment dels drets i els serveis socials necessaris i la gestió pròpia de l’economia i la cultura”.

És el primer cop que l’assemblea del GIC es manifesta sobre el dret a decidir i sobre la possible independència de Catalunya. Tot i això, la declaració aprovada és coherent amb l’actuació seguida fins ara pels independents de Collbató, que han donat suport a totes les inciatives dirigides a exercir el dret a decidir.

El text complert de la declaració diu:

DECLARACIÓ DEL GRUP D’INDEPENDENTS DE COLLBATÓ (GIC) SOBRE EL DRET A DECIDIR

El GIC entén la política com un fet que emana del poble. A través d’ella, la ciutadania és protagonista del su present i futur i no un simple objecte passiu. El poble, doncs, té dret a participar en la gestió política i a ser escoltat en aquelles qüestions que l’afecten; aquest és un dret fonamental en qualsevol societat democràtica. Darrerament, amplis sectors de la població de Catalunya ha expressat la necessitat de sotmetre a consulta popular el futur polític del país i la seva sobirania, inclosa la possibilitat d’esdevenir un estat independent. L’expressió d’aquesta voluntat s’ha instal•lat també en el centre del debat polític a Collbató, i ha comportat mobilitzacions de veïns i declaracions polítiques per part de l’Ajuntament, on el GIC és present i participa.

D’altra banda, el GIC comparteix l’actual constatació que Catalunya, el país on s’ubica Collbató, ha trobat històricament greus dificultats per aconseguir un encaix en el projecte polític de l’Estat espanyol. Fns ara, aquesta integració ha suposat una greu repressió de la llengua i la cultura pròpies de Catalunya, un fre al desenvolupament econòmic del país i una mancança inadmissible de les condicions de vida necessàries per al benestar de la ciutadania de Catalunya, dins la qual s’inclouen els veïns de Collbató. La gravetat de la situació política i la inviabilitat de la proposta d’incloure Catalunya dins l’Estat espanyol s’ha vist accentuada els darrers anys per la crisi del sistema econòmic i polític espanyol i per l’actitud manifestada per les difernts autoritats polñitiques i judicials espanyoles. Tot això ha representat un retrocés en l’exercici del govern propi de Catalunya i en la seva vitalitat econòmica i social. Alhora, les propostes federalistes encaminades a facilitar un encaix més flexible de Catalunya dins Espanya s’han mostrat ineficients per la falta de predisposició de l’Estat espanyol.

Per aquests motius,

1. Considerem que cal sotmetre a consulta popular, en el termini més breu possible, el futur polític de Catalunya i la seva relació amb l’Estat espanyol, atesa la rellevància de la qüestió i la sol•licitud expressa i multitudinària feta per amplis sectors de la societat catalana. Els governs local, català i espanyol han de facilitar normativament i tècnicament la realització de la consulta.

2. Afirmem que, en les circumstàncies històriques, polítiques, econòmiques i socials actuals, l’única opció que pot assegurar el desenvolupament de Catalunya i la preservació de la llengua, la cultura i la identitat nacionals passa per la declaració de Catalunya com a estat independent i sobirà. La independència nacional ha de permetre la creació de noves estructures polítiques i socials que facilitin la justícia, la integració i la igualtat social, una distribució justa dels recursos entre la ciutadania, el manteniment dels drets i els serveis socials necessaris i la gestió pròpia de l’economia i la cultura.


3. El GIC donarà suport a aquelles accions que promoguin tant la celebració de la consulta popular esmentada com l’assoliment de la indpendència de Catalunya, i es compromet a fomentar la participació ciutadana en aquest procés.


Collbató, 25 de gener de 2014


26-01-2014
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal