www.collbatogic.org


Accions front les males olors provinents de l’Ecoparc d’Hostalets.
Des de fa anys i especialment des que es va posar en marxa de l’Ecoparc-4 de Can Mata d’Hostalets de Pierola, ara farà uns 5 anys, hem sofert, habitualment a últimes hores de la tarda, freqüents episodis de fortes males olors, que han provocat constants queixes dels veïns de Collbató que veuen greument pertorbada la seva vida quotidiana especialment en els mesos d’estiu, alhora que temen pels efectes nocius per la salut que poden tenir algunes de les emissions de Compostos Orgànics Volàtils.

L’ajuntament de Collbató, ja el març de 2009, quan es va conèixer l’ampliació de l’abocador i el projecte d’instal•lació de l’Ecoparc va aprovar una moció del GIC en la que s’exigia a la Generalitat “una data de tancament definitiva per a aquesta instal•lació” així com “les compensacions econòmiques que siguin necessàries per tal de fer front als greuges i afectació del medi ambient dels pobles afectats” tal com reben els municipis de Masquefa, Hostalets i Esparreguera.

La reiteració del problema, la manca de respostes satisfactòries i la posada en marxa de l’Ecoparc va portar a que l’ajuntament adoptés el juny de 2012 un segon acord de ple, també a proposta del GIC, en el que es declarava Collbató com a “municipi afectat per l'abocador i l’Ecoparc”, afegint-se així a altres municipis que ja prèviament ho havien fet com Hostalets, Piera, Masquefa o Esparreguera. També es demanava la instal•lació de mesuradors de contaminació. Traslladat aquest acord a l'Ecoparc, aquest es va comprometre a prendre mesures addicionals i informar puntualment de les incidències que tinguessin lloc a la instal•lació.

Dos anys després s’ha demostrat que les mesures no ha estat eficaces, que els períodes de males olors cada vegada són més freqüents i abasten més sectors del municipi i que la informació no es rep en moltes ocasions. I quan es rep sempre és la mateixa: “avaries en els biofiltres o operacions de manteniment”.

Per tal d’iniciar una acció eficaç que porti a una solució definitiva del problema, l’actual equip de Govern ha iniciat la distribució d’uns formularis per tal que els veïns puguin traslladar les seves queixes a l’ajuntament.

Aquestes seran traslladades a l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ecoparc com a pas previ d’altres accions com serà la sol•licitud d’instal•lació de mesuradors fixes de contaminació per Compostos Orgànics Volàtils que permetin documentar les futures reclamacions per les vies que pertoqui. El mesurador de contaminació atmosfèrica actualment instal·lat prop del Casal no és un instrument específic. Podeu descarregar aquest formulari clicant aquí

Lamentem la poca sensibilitat, la tímida acció i la nul·la informació que l’anterior equip de Govern ha tingut durant els darrers anys per fer front a aquest problema que requereix un tractament prioritari i eficaç. És molt important doncs la col•laboració de tots en comunicar qualsevol incidència que es detecti.

Recordeu que les queixes les podeu tramitar “online” a través de la pàgina: https://www.collbato.cat/tramit.asp?id_menu=87&id=31

Descarregar Formulari de queixa
Noticia relacionada
17-07-2015
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal