www.collbatogic.org


El Tribunal Suprem posa punt i final a l’ampliació de la zona industrial.
El Tribunal Suprem ha emès en data 23 de juny de 2015 sentència desestimant els tres recursos de cassació interposats pels Promotors – propietaris dels terrenys, per la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament de Collbató. La sentència confirma que tant el conveni urbanístic com la modificació puntual del planejament per reclassificar com a sòl urbanitzable el sector Ginesteres II estan viciats per la irregularitat administrativa consistent en la desviació de poder: “La firma de un convenio urbanístico y la aprobación definitiva de una modificación puntual del PGOU sin causa que atienda a la satisfacción de los intereses generales, comporta una situación de desviación de poder que alcanza no sólo al convenio urbanístico impugnado sino también a la citada modificación puntual del PGOU”.

Confirma així la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ja declarava, tal com els nostres regidors s’havien cansat de reiterar, il·legal vincular la requalificació de sòl rústic al cobrament de 6 Milions d’Euros i al pagament de deutes. Il·legalitat que es dóna tan en el conveni urbanístic com en el propi instrument de planejament: “La modificación puntual del planeamiento de Collbató es ilegal y contraria a derecho, por aparecer motivada y basada, única y exclusivamente, en la firma de un Convenio Urbanístico cuyo contenido y pactos son ilegales, por razón de someterse la reclasificación del suelo al pago de cantidades -6 millones de euros- y a contraprestaciones ajenas al interés general y público que ha de presidir la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico”

En definitiva el Tribunal Suprem desestima els tres recursos de cassació i els imposa el pagament de les costes del recurs.

Amb aquesta Sentència tot el sector de les Ginesteres II en el seu conjunt passa a ser allò que estableix el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, és a dir “Sòl d’Especial Protecció de la Vinya", un tipus de protecció equivalent a la dels PEINS, Xarxa Natura i Parcs Naturals. La inclusió del sector en aquest espai protegit va ser també una acció del GIC quan el juliol de 2008 vam presentar al•legacions durant la tramitació del PTMB.

Recordem que tot es va iniciar l’any 2007 amb un la presentació d’un Recurs Contenciós Administratiu interposat per l’Associació Cultural de Montserrat, el Grup d’Independents de Collbató, membres de la Plataforma Salvem Montserrat i veïns a títol individual.

Cal agrair als centenars de veïns que el seu dia ja van presentar al•legacions (1.240), la Plataforma Salvem Montserrat i la Unió de Plataformes per les seves mobilitzacions infatigables, les prop de 60.000 persones d'arreu que van signar el manifest de la plataforma, l'Associació Cultural del Montserrat, el nostre ex-alcalde Elies Rogent pels seus consells sempre encertats, els regidors del GIC, Eulàlia Sellés, Josep Estradé, Jordi Serra, Cristina Martín, Alexandre Riba i Antoni Lardin per la seva constant denúncia als Plens Municipals, Associacions de Veïns, veïnes i veïns a títol individual i també, especialment, a l'extècnic de Medi Ambient de l’ajuntament de Collbató, Josep Olivella, que, ja el seu dia, va informar, amb el rigor que el caracteritza, de les irregularitats del procediment endegat per l’ajuntament, fet que li va merèixer el menyspreu per part del llavors equip de govern.

També agraïm la tasca feta pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per l’exdirectora dels Serveis Territorials de Medi Ambient a Barcelona, Catalina Victory i pel Delegat Territorial de Govern a la Catalunya Central, Sr. Jordi Fàbregas, els quals van votar en contra de la requalificació urbanística en el si de la Comissió d’Urbanisme, i pels diputats del Parlament de Catalunya del grup d’ICV-EUiA, Salvador Milà i Jaume Bosch que ens van donar suport i assessorament. I, com no, al nostre advocat Eduard de Ribot que ha fet una feina extraordinària.

I el nostre agraïment també als mitjans de comunicació, grans i petits, que van fer àmplia difusió del problema: 8TV, TV3, TVE, la Vanguardia, el Punt Avui, Vilaweb, la Bústia, la Veu de l'Anoia, Montserrati.cat i tants d'altres.

Una bona sentència per Collbató i un avis per a tots aquells polítics i especuladors que creuen que el Territori és un element de negoci i està en compravenda.

Sentència Tribunal Suprem
28-07-2015
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal