www.collbatogic.org


El GIC fa una crida a votar per la República catalana a les eleccions del 27S
La Junta del GIC, davant el moment històric que vivim i conscient de la transcendència de les properes eleccions del 27 de setembre, ha acordat la resolució següent:

El 25 de gener de 2014, l’assemblea del GIC va aprovar una resolució en la que defensava el tres punts següents:

1) que cal sotmetre a consulta popular, en el termini més breu possible, el futur polític de Catalunya i la seva relació amb l’Estat espanyol

2) que, en les circumstàncies històriques, polítiques, econòmiques i socials actuals, l’única opció que pot assegurar el desenvolupament de Catalunya i la preservació de la llengua, la cultura i la identitat nacionals passa per la declaració de Catalunya com a estat independent i sobirà.

3) El GIC donarà suport a aquelles accions que promoguin tant la celebració de la consulta popular esmentada com l’assoliment de la independència de Catalunya, i es compromet a fomentar la participació ciutadana en aquest procés.

El 9 de novembre de 2014, donada la negativa de l’Estat espanyol a convocar un referèndum i l’anulació de la Llei de Consultes promoguda pel Parlament i del Decret de convocatòria d’una consulta que gaudis de totes les garanties legals, es va celebrar una consulta popular organitzada per la societat civil i les institucions amb un clar i contundent resultat a favor que Catalunya es declarés un Estat independent.

Aquesta consulta, malgrat l’amplia participació i el resultat indiscutible, no va poder comptar amb tots el requisits legals necessaris per poder ser homologada a nivell internacional per la frontal oposició de l’estat espanyol.

El president de la Generalitat, vista la impossibilitat de que els catalans puguem exercir amb normalitat democràtica el Dret a Decidir que reclama prop d’un 80% del poble català ha convocat pel proper 27 de setembre de 2015 unes eleccions al Parlament de Catalunya amb la voluntat que sigui el referèndum que, com ja ha quedat sobradament clar a la vista de les posicions dels partits majoritaris, l’Estat espanyol no ens deixarà fer mai.

El GIC, en coherència amb la seva resolució assembleària de gener de 2014, adoptem l’acord següent:

1) Reconeixem com a plebiscitàries les eleccions del proper 27 de setembre en el sentit de ser la consulta legal per decidir si Catalunya ha d’esdevenir un estat sobirà independent, decisió que l’Estat espanyol ens impedeix fer per altres vies més desitjables, com ho seria un referèndum acordat amb l’Estat

2) Donem suport a les candidatures que es presenten a aquestes eleccions amb un full de ruta clar vers la independència i que alhora consideren el resultat de les mateixes com un sí o no a la constitució de la República catalana sobirana i independent i que es comprometen a fer-ho durant la propera legislatura amb independència de les accions que pugui exercir l’estat espanyol.


22-09-2015
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal