www.collbatogic.org


La remunicipalització de l’aigua potable: Una oportunitat guanyada.
Durant el darrer ple de febrer es va aprovar la remunicipalització del servei d’aigua potable de Collbató. Complim així un dels objectius del programa de Govern, objectiu plenament compartit per tots els grups que conformem el govern municipal.

A partir de l’u d’abril de 2016 el servei deixarà doncs de ser gestionat per Sorea. Collbató queda adherit al Consorci Públic CONGIAC assumint així una gestió íntegrament pública del servei. La xarxa que ens trobat després d’anys de gestió privada i de governs que no han invertit en la seva millora ni renovació és francament deplorable: prop d’un 55% de fuites en la xarxa i poc interès en l’explotació dels recursos propis que ha portat a un abandonament progressiu dels pous incrementant així exponencialment els costos del servei i, en conseqüència, el preu que els usuaris hem de pagar. Amb la nova gestió del servei queda garantit que tot els guanys obtinguts amb l’aigua seran directa i immediatament reinvertits en una xarxa que requereix d’una important renovació tant a nivell de pous, com de dipòsits com de canonades.

Simultàniament, per tal de reduir el cost a les famílies més nombroses s’han ampliat el nombre de trams de consum i per ajudar les famílies amb dificultats s’han introduït importants bonificacions socials. Tota la informació la podeu trobar al web de l’ajuntament o clicant aquí

Lamentablement l’oposició, els autoproclamats “socialistes” de Collbató han optat per defensar la gestió privada, -molt socialistes ells-, front la pública, obrint una nova concessió per no menys de 20 anys. Diuen, sense cap tipus de rubor, que es tracta d’una oportunitat perduda. Exigeixen gran inversions quan mai n’han fet ni de petites i defensen que privatitzar de nou ens permetria una inversió forta per part de l’empresa concessionària, com si els que ara estem al govern fóssim tant burros com per pensar que la farien gratuïta i altruistament, com si fóssim tant desmemoriats com per no recordar que durant 20 anys hem pagat interessos i altres coses que s’han menjat tots els guanys del rebut de l’aigua mentre la inversió en xarxa era nul•la, com si fóssim tant ingenus com per no saber que si el crèdit que puguem necessitar el demanem nosaltres, ens costarà entre un 6 i un 8% menys que si l’hem de retornar a una empresa que, com qualsevol altre empresa privada, viu de beneficis i de tenir contents els seus accionistes.

Front això només podem dir que cal un alt grau de cinisme i d’allunyament de la realitat per defensar quelcom que ens ha portat a la situació en la que estem. És altament preocupant que ho diguin aquells que han governat durant 10 anys, únics i veritables responsables del desastre que tots els veïns podem veure cada dia pels nostres carrers plens d’aigua i que aquests antics governants, que no han posat un euro en la xarxa durant anys i anys perquè era més rendible electoralment posar-los en un altre cistell, siguin els que ara critiquin una decisió destinada a arreglar la seva deixadesa i la seva nefasta gestió.

Preguntes que ens fem: On han anat els 60 o 70.000 euros de marge que cada any ha donat el servei de l’aigua? No recorden que el seu pla a 20 anys (que tenim per escrit) comportava un increment anual del rebut de l’aigua fins al 23% mentre que el nostre comporta una reducció de fins el 12% en aquest període i fent la mateixa o superior inversió?. És un oportunitat perduda canviar de rumb?. És quelcom anormal que un servei públic i de primera necessitat, com ho és l’aigua, un dret universal de les persones, sigui gestionat d’una forma pública i transparent?

Ens congratula no obstant saber què pensen ja que això ratifica que el pacte de govern que el passat mes de juny vam decidir fer, va ser una sabia decisió: una oportunitat guanyada per al bé de tots.

Intervenció Josep Estradé en defensa de la proposta
16-02-2016
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal