www.collbatogic.org


Es renova, consolida i reforça el Pacte de Govern ERC-GIC-PDC
Havent transcorregut ja més d’un any de legislatura, durant el qual ja hem avançat substancialment en els objectius marcats a l’inici de la mateixa, els grups que conformem l’equip de govern: ERC, GIC i PDC, hem volgut ratificar i consolidar el pre-acord de govern assolit el passat mes de juny de 2015.

En aquest sentit, els representants legals dels tres partits i els cinc regidors, hem signat el document de ratificació del pre-acord, reforçant-lo amb l’addició del propi Programa de Govern, del pacte conegut com “anti-transfuguisme” i d’uns acords addicionals destinats a frenar qualsevol intent de bloquejar el govern per part de regidors que actuïn al marge de la candidatura que els va promoure o per part de partits locals que intentin beneficiar-se de les conductes individualistes d’aquests regidors trànsfugues. Un compromís per aïllar de la vida política aquells que simplement actuïn en benefici propi al marge de la voluntat expressada en les urnes pels nostres ciutadans.

Amb aquesta signatura, ERC, GIC i PDC ratifiquem el nostre compromís programàtic amb els veïns i veïnes de Collbató i “ens comprometem formalment en el present i de cara a noves i properes conteses electorals municipals a no arribar a acords de govern amb formacions polítiques que no hagin respectat els acords del Pacte Nacional Antitransfuguisme de maig de 2006 i a no acceptar en la nostra Entitat ni en les nostres llistes electorals futures a persones que hagin exercit el transfuguisme.”

Confiem que la resta de partits polítics de Collbató respectin també la lluita contra aquesta lacra, s’adhereixin a aquest darrer acord i oblidin temptacions de bloquejar el govern, fet que només comportaria irreparables danys al poble i, en conseqüència, als nostres veïns.

Acord de govern 2016
29-09-2016
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal