www.collbatogic.org


Es renova, consolida i refora el Pacte de Govern ERC-GIC-PDC
Havent transcorregut ja ms dun any de legislatura, durant el qual ja hem avanat substancialment en els objectius marcats a linici de la mateixa, els grups que conformem lequip de govern: ERC, GIC i PDC, hem volgut ratificar i consolidar el pre-acord de govern assolit el passat mes de juny de 2015.

En aquest sentit, els representants legals dels tres partits i els cinc regidors, hem signat el document de ratificaci del pre-acord, reforant-lo amb laddici del propi Programa de Govern, del pacte conegut com anti-transfuguisme i duns acords addicionals destinats a frenar qualsevol intent de bloquejar el govern per part de regidors que actun al marge de la candidatura que els va promoure o per part de partits locals que intentin beneficiar-se de les conductes individualistes daquests regidors trnsfugues. Un comproms per allar de la vida poltica aquells que simplement actun en benefici propi al marge de la voluntat expressada en les urnes pels nostres ciutadans.

Amb aquesta signatura, ERC, GIC i PDC ratifiquem el nostre comproms programtic amb els vens i venes de Collbat i ens comprometem formalment en el present i de cara a noves i properes conteses electorals municipals a no arribar a acords de govern amb formacions poltiques que no hagin respectat els acords del Pacte Nacional Antitransfuguisme de maig de 2006 i a no acceptar en la nostra Entitat ni en les nostres llistes electorals futures a persones que hagin exercit el transfuguisme.

Confiem que la resta de partits poltics de Collbat respectin tamb la lluita contra aquesta lacra, sadhereixin a aquest darrer acord i oblidin temptacions de bloquejar el govern, fet que noms comportaria irreparables danys al poble i, en conseqncia, als nostres vens.

Acord de govern 2016
29-09-2016
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal