www.collbatogic.org


El GIC es posiciona en defensa del referèndum de l'1 d'octubre
MANIFEST DEL GIC EN DEFENSA DEL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE
Juliol 2017

El Grup d'Independents de Collbató (GIC ), davant la convocatòria del Referèndum de l'1 d'octubre, plenament conscients de la transcendència històrica del mateix manifestem:

1. El Grup d'Independents de Collbató (GIC ), dóna plena validesa al Referèndum de l'1 d'octubre, entenent-lo, no com una mobilització més, sinó com una consulta d'efectes plenament vinculants sobre el futur de Catalunya, recolzada per la legalitat catalana en virtut de les diverses resolucions aprovades pel seu Parlament democràticament escollit, la legalitat internacional, com l’article primer de la Carta de les Nacions Unides i els Pactes Internacionals dels Drets Civils i Polítics aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides i ratificats pel Regne d’Espanya i recollits en les resolucions de la Comissió de Venècia, així com per la legalitat espanyola, l’article 92 de la Constitució i l’article 5 de la Llei Orgànica 2/1980, sobre la regulació dels referèndums on s’estableix que “El referèndum es decidirà per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret en el àmbit que correspongui a la consulta”. El referèndum està tanmateix recolzat per la legitimitat que li dona el poble que tant ha lluitat per assolir el dret a l'autodeterminació.

2. El Grup d'Independents de Collbató (GIC ), fem una crida a la participació de tots, tant dels partidaris com dels contraris a la construcció d'un nou Estat en forma de República.

3. El Grup d'Independents de Collbató (GIC ), en coherència amb els nostres principis fundacionals, ens posicionem inequívocament a favor de la República Catalana, com a model d'Estat on la llibertat, l'ètica, els drets socials, la igualtat i la cura del medi ambient han de ser els seus pilars fonamentals.

4. El Grup d'Independents de Collbató (GIC ), ens desvinculem de les posicions contràries al Referèndum, que neguen la veu del poble a través del boicot a les urnes, com les que recull el manifest signat per militants d'ICV que, en aquest moments, s'alineen amb els partits mes reaccionaris espanyols, desmereixent així de la seva vocació transformadora. Les garanties que demanen no seran mai el vist i plau d'un Estat corrupte i opressor, sinó la participació massiva.

5. El Grup d'Independents de Collbató (GIC ), instem a l'Entesa de Progrés Municipal, entitat municipalista a la que estem adherits, per tal que es posicioni en defensa del Referèndum.

6. El Grup d'Independents de Collbató (GIC ), posa a disposició de totes les Institucions de Catalunya, a tots els seus membres i regidors per tal de fer possible el Referèndum.

7. I per tot això, el Grup d'Independents de Collbató , diu: l'1 d'octubre, no et quedis a casa, vota i decideix.

Acord adoptat per la Junta del GIC en data 25 de juliol de 2017 i ratificat per unanimitat en Assemblea extraordinària del 9 de setembre de 2017.

25-07-2017
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal