www.collbatogic.org


L'aprovació inicial posa al descobert l'engany de l'ampliació de la zona industrial
Durant el darrer ple de maig, i malgrat els informes contundentment desfavorables dels Serveis tècnics municipals i del Consell de Medi Ambient, l’equip de Govern (PSC, CiU, ERC) va aprovar inicialment l’ampliació de la zona industrial Les Ginesteres que ocuparia 21 hectàrees de sòl qualificat d’agrícola d’especial interès paisatgístic.

Els documents aprovats posen de manifest que l’ajuntament ha enganyat reiterada i premeditadament al poble “venent-nos” el que anomenen “Parc empresarial net i respectuós”. La realitat diu que seran admeses indústries enormement nocives i perilloses, incloent la gestió de residus tòxics, explosius, inflamables, etc així com activitats fortament molestes i contaminants com indústries químiques, metal•lúrgiques, cimenteres, d’electròlisis, magatzems de plaguicides, farmacèutics, pesticides.....

Per altre banda, les alçades reguladores de la nova zona industrial passen a ser de 12 metres en lloc dels 9 metres actualment admesos i, contradient el que ens deien en els fulletons i DVD que tots hem rebut, la ocupació de les naus industrials serà de 9,2 hectàrees i no de 5. Els corredors biològics s’han reduït dràsticament i les zones verdes públiques són majoritàriament impracticables.

El GIC intuïm que darrere d’aquest projecte hi ha interessos econòmics privats estretament vinculats amb el partit socialista, ja que el coordinador del projecte i assessor directe de l’alcaldessa en aquest procés, és un alt dirigent del PSC del Baix Llobregat, que ocupa o ha ocupat alts càrrecs directius en diverses empreses de gestió immobiliària, construcció, urbanització, etc vinculades al partit, i que són responsables de actuacions tant desastroses i destructores del territori com el Pla de Ponent entre d’altres, empreses que han sofert greus advertiments per part de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya per contractacions irregulars, impagament d’impostos, pagaments excessius d’hores extraordinàries, comptabilització de factures que no corresponen a cap encàrrec, etc.

Per rematar el pelotazo, l’ajuntament ha signat un conveni que permetrà un enriquiment espectacular d’uns promotors escollits “a dit”, que gaudiran d’una plusvàlua que pot girar entre els 60 a 80 milions d’euros en un primer moment i que després, amb el procés d’urbanització i construcció, augmentarà exponencialment. Tot plegat, a càrrec del nostre municipi, de la nostra qualitat de vida i del nostre patrimoni públic i individual.

Amb aquesta aprovació inicial s'obre el termini per presentar al·legacions. El GIC informarà puntualment dels tràmits a seguir i recordem que en cas d'obtenir majoria suficient en les properes eleccions del dia 27, retirarem aquest projecte per considerar-lo econòmica i mediambientalment insostenible, destructor del territori i transformador del model de vida que actualment gaudim. Afortunadament, encara som a temps d'aturar aquesta aberració.


11-05-2007
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal