www.collbatogic.org


Els informes sobre la zona industrial que l'ajuntament no ens ensenya
La pàgina web de l'ajuntament ens informa d'una part del projecte d'ampliació de la zona industrial, però omet els informes que, tot i formar part de la documentació obligatòria del ple municipal, no els hi deu semblar massa convenient donar-los a conèixer. En els documents adjunts trobareu la part que ens oculten.

Informe tècnic activitats admeses
Informe Serveis Tècnics de Medi Ambient
Relació activitats admeses
29-06-2007
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal