www.collbatogic.org


La memòria ambiental de la zona industrial, una pura farsa
Fa pocs dies, l'ajuntament ha penjat en la seva pàgina web una segona memòria ambiental redactada per l'equip tècnic del promotor que, suposadament ha de donar resposta a les al.legacions presentades a la Avaluació Ambiental. Aquesta memòria que és més política que tècnica, es dedica a desqualificar a tost aquells que s'oposen al projecte (veïns, GIC, Plataformes, Entitats i als 70.000 adherits a la campanya Salvem Montserrat) però segueix sense entrar en el detall de les afectacions reals sobre les persones, el medi natural, el paisatge, etc. així com les econòmiques i socials.

Per abundar en l'engany que es va perpetuant en aquest procés, ens presenta una fotografia extreta de la web de Salvem Montserrat que, com és habitual ha utilitzat sense cap autorització del seu autor i que per altre banda han falsejat ubicant-hi una zona industrial que no és ni la meitat de la projectada. (veure fotos)

Properament farem una valoració exhaustiva d'aquest document que no dona resposta a cap de les inquietuds manifestades per una gran majoria dels veïns de Collbató: Segueixen amb la mateixa extensió, el mateix impacte i tant sols eliminen algunes activitats que per la pròpia legislació vigent no es podrien ubicar al costat de barris urbans, tractant així de camuflar una actuació brutal i totalment innecessària sobre el territori. Francament, mai no havíem vist un document suposadament tècnic amb connotacions tant polítiques

Fotos comparatives
18-01-2008
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal