www.collbatogic.org


El Consell de Medi Ambient contrari a la proposta dampliaci de la Zona Industrial.
Desprs de 2 anys dinactivitat, el Consell de Medi Ambient va ser finalment convocat per lalcaldessa a instncia dun grup de membres del propi Consell que van sollicitar la convocatria dun ple extraordinari. Cal recordar que els estatuts del Consell imposen la obligaci que el President, en aquest cas lalcaldessa, reuneixi lAssemblea un mnim de 4 vegades lany. Tamb, els estatuts contemplen la possibilitat de que siguin els propis membres del Consell que el convoquin en cas que el president no ho faci.

Un dels punts a debat va ser la proposta dampliaci de la zona industrial. Lalcaldessa, davant de les moltes preguntes al respecte, no va trobar arguments per defensar lencaix de la proposta dins de les directrius de lAgenda 21 Local de Collbat, ms enll de cobrir una necessitat econmica immediata. Tampoc la regidora dhisenda va trobar altres arguments i va manifestar que no es veuen capacitats de tirar endavant sense aquesta actuaci. Davant la intervenci dun membre dient que es podria potenciar el turisme va manifestar que dna poc i que els ingressos derivats del turisme sn tant sols de 100.000 euros/lany. Hem de recordar-li que els derivats de lactual zona industrial sn zero tal com ratifica un informe tcnic del propi ajuntament.

Finalment la proposta va ser posada a votaci i va ser rebutjada per 10 vots en contra de lampliaci (3 representants dentitats o sectors econmics, 6 a ttol individual i el representant del GIC) i 7 vots a favor de lampliaci, dels quals 5 corresponen a membres de lequip de govern (2 del PSC, 2 de CiU i 1 dERC) i 2 a entitats o sectors econmics. Bsicament els arguments expressats per justificar el vot contrari es van centrar en la poca sostenibilitat mediambiental de la proposta i en el canvi de model de municipi que produir. Diversos membre del Consell van demanar que sestudin altres alternatives o que es reconsideri la gran magnitud de lampliaci proposada per lequip de govern.

Ens resulta lamentable veure com lequip de govern no t ms idees que hipotecar el nostre territori i la qualitat de vida. Si no tenen idees, seria millor que escoltin les del dems. I tamb s lamentable que el regidor socialista Carles Gaya, representant del PSC en el Consell, poss en dubte la representativitat del sector dels pagesos. Tampoc podem dir gaire a favor de la intervenci del regidor de CiU, Enric Serra que , reiteradament va manifestar que el Consell lhavien reunit per imperatiu legal. Aquest s el concepte de participaci que demostren els membres de lactual equip de govern.

Un altre punt tractat va ser la renovaci dels membres del Consell de Medi Ambient per haver ja transcorregut els dos anys que marquen els estatuts. Davant la queixa de diversos membres en el sentit que en aquests dos anys no sels havia convocat mai i per tant no havien pogut exercir la seva voluntat de participar en les qestions del poble, finalment es van considerar aquests arguments, aprovant-se que aquells membres que desitgin continuar podran fer-ho per un altre perode de dos anys.Informe del Consell de Medi Ambient
30-04-2007
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal