www.collbatogic.org


La Generalitat imposa un fort correctiu a l'ajuntament en relació a la zona industrial
A manca de rebre la documentació complerta relativa a la resolució del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, podem avançar que l’ajuntament ha rebut ja el primer correctiu important sobre el seu projecte d’ampliació de la Zona Industrial. El Departament de Medi Ambient considera que aquest projecte de polígon industrial NO ÉS SOSTENIBLE i que la seva UBICACIÓ ÉS TOTALMENT INADEQUADA. Igualment, la resolució imposa la reducció de les alçades reguladores de 12 a 9 metres i elimina totes les activitats potencialment contaminants. També obliga a l’ajuntament a eliminar totes les acusacions que la Memòria Ambiental feia a aquells que ens hem manifestat contraris a la zona industrial. Aquesta resolució posa en un seriós compromís l’aprovació que dins uns mesos haurà de fer el Departament de Política Territorial ja que per altra banda queden molts altres aspectes a avaluar com la inadequada tramitació i les irregularitats del Conveni Urbanístic. Ja és gros que tingui que ser un organisme supramunicipal qui li tingui que dir a l'equip de govern local que s'està excedint amb les agressions al seu propi municipi.

Comunicat oficial del GIC
10-04-2008
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal