www.collbatogic.org


La Generalitat preveu un fort descens del sector industrial al Baix Llobregat

Els estudis socioeconmics contemplats al Pla Territorial Metropolit de Barcelona per tal de determinar i dimensionar les reserves futures de sl en el planejament dels municipis, preveuen una forta davallada del sector industrial en els propers anys. Les simulacions efectuades pel perode 2002-20026 estableixen que aquest sector econmic baixaria entre un 25% i un 75% en funci del model estructural emprat per la simulaci. Daquesta manera el pes del sector industrial dins lactivitat econmica global baixaria del 25% actual a valors dentre el 7 i el 19% perdent-se fins a un total de 351.000 llocs de treball que serien transferits al sector de serveis (comer, turisme, telecomunicacions, etc).

I mentre tots aquest estudis reafirmen el que ja venim dient des de fa temps, a Collbat, el nostre equip de govern segueix ofuscat en crear una gran zona industrial: trist panorama sens presenta si finalment tira endavant el projecte dampliaci de Les Ginesteres

Document complert
08-05-2008

  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal