www.collbatogic.org


Data: 19-09-2011

Pregunta: Pregunta relativa a les males olors que hi ha al municipi

Text:
Darrerament, diversos veïns de Collbató han expressat el seu malestar per les olors que defineixen com “d’escombraries cremades” que es deixen sentir cap al vespre en gran part del municipi de Collbató i més intensament en la zona de Can Dalmases i rodalies.

Atès que alguns veïns ens han demanat si podem confirmar que aquestes olors venen de l’abocador de Can Mata d’Hostalets i la seva ampliació.


El Grup Municipal Grup d'Independents de Collbató (GIC-E) formula a l'equip de govern municipal les preguntes següents per tal que siguin contestades al proper ple de l'Ajuntament de Collbató:


1. Està d’acord l’equip de govern en el contingut de les queixes d’aquests veïns, expressades més amunt? Considera que les olors venen de l’abocador de Can Mata i que són més freqüents degut a la seva ampliació?

2. Considera l’actual equip de govern que Collbató és un municipi afectat per l’ampliació de l’abocador de Can Mata? Es va fer algun tràmit com va proposar el Grup Municipal Grup d’Independents de Collbató en la seva proposta de resolució en el Ple Ordinari de 16 de març de 2009, aprovada per unanimitat, en la qual es proposava adherir-se al manifest conjunt amb els altres municipis afectats, adreçat al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, davant l’ampliació, i on es demanava que es limités l’activitat de l’abocador?


3. Quines mesures pensa adoptar aquest equip de govern per millorar la situació?Collbató, 13 de setembre de 2011

Resposta:

Conclusió:

19-09-2011

  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal